Skip to main content

Om DAA

Velkommen til den officielle Danish A-Class Association's hjemmeside.

Danish A-Class Association blev stiftet i efteråret 2005 af et par tidligere Hobie Cat kapsejlere der havde skiftet deres både ud med A-Cat'en, og som følte nødvendigheden af en klasseorganisation, bl.a. for at kunne repræsentere Danmark ved internationale kapsejladser.
DAA er en anerkendt klasseorganisation under Dansk Sejlunion og International A-Class Catamaran Association.

Klasseforeningens formål kan læses i vedtægterne, men de væsenligste punkter står her:
DAA’s formål er at virke som klasseorganisation i Danmark for sejlere i A-Cat klassen anerkendt af IACA samt at fremme og udvikle kapsejlads med A-Cats ved:

at arbejde for, at der organiseres trænings-/kapsejladsaktiviteter,
at stimulere og opmuntre til deltagelse i nationale såvel som internationale kapsejladser/mesterskaber,
at medvirke aktivt til at gældende klasseregler overholdes i forbindelse med kapsejlads,
at sørge for et medie til udsendelse af oplysninger om DAA’s aktiviteter, samt til udveksling af informationer blandt A-Cat sejlere,
at forvalte den økonomiske støtte, der måtte blive givet danske A-Cat sejlere af Dansk Sejlunion, samt at forvalte andre midler stillet til rådighed,
at føre et fartøjs- og sejlnummerregister over danske A-Cats, der er tilknyttet DAA,
at føre en rangliste for klassen for at vise aktiviteten i klassen, og for at have et grundlag til udbetaling af opnået økonomisk støtte, samt endelig for at have et udtagelses-system for danske sejlere til sejladser med særlige deltagerbetingelser,
at samarbejde aktivt med Dansk Sejlunion og IACA.
Denne sides formål er at promovere A-Cat'en i Danmark, og fungere som informationsmedie for medlemmerne af den danske A-Cat klasseforening.